ข่าวกิจกรรม

มอบประกาศนียบัตร การระดับมาตรฐานสถานประกอบการศูนย์เวลเนส (Wellness Center)

ข่าวกิจกรรม

ช่วงเช้าของวันนี้ ร่วมกับท่านผู้อำนวยการ รพ. นพ.สรภัญ ส่งเสริมพงษ์ รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ในโครงการ เปรมประชาปันน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 19 จากคณะผู้บริหาร รร. เด็กนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มูลค่า 271,200 บาท

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันล้างมือโลก 2023 "มือสะอาด...อยู่ใกล้แค่เอื้อม : Clean hands are within reach"

ข่าวกิจกรรม

วันพยาบาลแห่งชาติ

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของปวงชนชาวไทย

ข่าวกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์วิทยา วิริยะมนต์ชัย ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง

ข่าวกิจกรรม

โรงพยาบาลเปาโลเยยี่ยมชมและร่วมวางแผนการดูแลรักษา

ข่าวกิจกรรม

บริการทันตกรรมฟรี

ข่าวกิจกรรม

โรงพยาบาลบางใหญ่ยินดีรับย้ายผู้ร่วมงาน ตำแหน่งนายแพทย์หลายอัตรา

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดคลินิกทันตกรรม อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบสำคัญ(VAP,HAP,SSI,MDR) ในโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์โอภาส การ์ยกวินพงศ์ ปลัดกระทรสวงสาธารณสุขและคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ได้รับมอบ เกียรติบัตรแสดงความชื่นชมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผ่านการต่ออายุกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ อิมเเพค เมืองทองธานี

ข่าวกิจกรรม

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้ตรวจเยี่ยม ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน หน่วยบริการสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

ข่าวกิจกรรม

โรงพยาบาลบางใหญ่ เปิดคลินิกผู้สูงอายุ เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแจกันดอกไม้มอบให้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และให้หายป่วยโดยเร็ว

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิด โครงการทิสโก้ร่วมใจ 9 "ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลบางใหญ่" โดยกลุ่มทิสโก้ ร่วมกับ พันธมิตร และประชาชนทั่วไป

ข่าวกิจกรรม

การซ้อมแผมรับเหตุอัคคีภัย โรงพยาบาลบางใหญ่