ข่าวกิจกรรม

โครงการอบเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะในโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในระบบสำคัญ(VAP,HAP,SSI,MDR) ในโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์โอภาส การ์ยกวินพงศ์ ปลัดกระทรสวงสาธารณสุขและคณะผู้ติดตาม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ได้รับมอบ เกียรติบัตรแสดงความชื่นชมกับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตรผ่านการต่ออายุกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ อิมเเพค เมืองทองธานี

ข่าวกิจกรรม

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้ตรวจเยี่ยม ได้เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน หน่วยบริการสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข

ข่าวกิจกรรม

โรงพยาบาลบางใหญ่ เปิดคลินิกผู้สูงอายุ เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น.

ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแจกันดอกไม้มอบให้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และให้หายป่วยโดยเร็ว

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิด โครงการทิสโก้ร่วมใจ 9 "ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลบางใหญ่" โดยกลุ่มทิสโก้ ร่วมกับ พันธมิตร และประชาชนทั่วไป

ข่าวกิจกรรม

การซ้อมแผมรับเหตุอัคคีภัย โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวกิจกรรม

การซ้อมแผนรับเหตุทะเลาะวิวาท ห้องอุบัติเหตุฉกเฉิน โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางใหญ่ โดยมีนายเเพทย์ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ข่าวกิจกรรม

พิธีรับเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน 868 เครื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยท่านเอกอัคคราชฑูต Kazuya Nashida รับมอบโดยรัฐมนตรีช่วย สาธิค ปิตุเตชะ ประสานโดย Mr. Sanjay Mathur Regiional Director United Nation Office for Project Services(UNOPS) Asia region 27 กย 2564

ข่าวกิจกรรม

29 กันยายน 2564 นายประถมการ อ่วมอ่อง นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านบางม่วง นาย วรพจน์ พุ่มเเย้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลบางเลน นาย สามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลบางใหญ่ ร่วมกันลงนาม สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลบางใหญ่ เทศบาลบ้านบางม่วง 2,100,000 บาท เทศบ

ข่าวกิจกรรม

CT บริการใหม่ของโรงพยาบาลบางใหญ่ เปิดเเล้วที่ชั้นสาม อาคารผู้ป่วยนอก

ข่าวกิจกรรม

นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผอ. สรพ. อ.พอลล่า เเละทีมมาเยียมให้กำลังใจเเละให้คำเเนะนำในการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลบางใหญ่ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564

ข่าวกิจกรรม

วาระเเห่งชาติ ฉีดวัคซีนที่เวสเกตต์ มิย 2564

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสร้างจิตสำนึกภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" ของเจ้าหน้าที่รพ.บางใหญ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวกิจกรรม

คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำโดย น.ส.เรวดี รัศมิทัต และนพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบางใหญ่ ตามนโยบายพัฒนาจตุรทิศ โดยมี นพ.ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรั