ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ วัดวัดราษฎร์ประคองธรรม บริจาครถเข็นนั่งให้กับโรงพยาบาลบาลบางใหญ่ จำนวน 10 คัน

ข่าวสารการรับบริจาค

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 โรงพยาบาลบางใหญ่ได้รับบริจาค เก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว ชุดไมโครโฟนพร้อมลำโพง จำนวน 2 ชุด โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว และ หลอดไฟ LED ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 50 หลอด จาก คุณทัศนีย์ แสงคำ คุณกัลยา พลอยเกษม และคุณวิลัยรัตน์ พลอย

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบขอบคุณ คุณวัน ขำน้อย มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพาบาลบางใหญ่ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ข่าวสารการรับบริจาค

คุณพ่อชะนะ-คุณแม่รัชนี แสงลอย และครอบครัว บริจาคโซฟาให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ Ross Harold Pryke คุณสมศรี มงคลวิเศษกิจ และคุณสุณี ลอยเลิศฤทธิ์ ที่มอบเครื่องวัดความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบอัตโนมัติ และเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมล้อเลื่อน ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ คุณวิเชียร เอกวานนท์ คุณชิตชัย เอกวานนท์และครอบครัว ที่มอบน้ำดื่มและคาราบาว จำนวน 60 แพค มามอบให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบคุณ บริษัท นัดพบบางใหญ่ จำกัดที่มอบ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ TOITU รุ่น FD-491 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท เครื่องควบคุมการให้สายละลายทางหลอดฉีดยา MEDCAPTAIN จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 48,000 บาท เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนใ

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบคุณ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ที่มอบนาฬิกาจับเวลาขณะปั๊มหัวใจ แบบติดผนัง รุ่น CPR-TB3 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 36,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ในนามของโรงพยาบาลบางใหญ่ ขอขอบคุณ คุณมีชัย ทรัพย์รุ่งเรือง และ คุณสงวน - คุณสุวิมล จิระสิทธิกร ผู้มีอุปการะคุณได้บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ และ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา ให้แก่หอผู้ป่ว

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ นายอธิรัตน์ หาญพงศ์พันธุ์ ครอบครัวและญาติมิตร ที่ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ Olive ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ บริษัทโรตารี่ ที่ร่วมบริจาค เครื่องAUTO KERATO-REFRACTOMETER มูลค่า 450,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานทันตกรรมรับมอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงห้องทำฟันจากคณะสงฆ์อำเภอบางใหญ่และคณะวัดราษฎร์ประคองธรรม นำโดยพล.ต.ต.มนธน-ศจี ทิพย์จันทร์ เป็นจำนวนเงิน 225,000 บาท

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ วิทยาลัยนนทบุรี ที่มอบพัดลมจำนวน 13 ตัว ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ที่ได้จัดกิจกรรม "เปรมประชาวัฒนาร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน" และได้มอบ รถเคลื่อย้ายผู้ป่วยแบบปรับระดับด้วยมือหมุน รุ่น OM198 จำนวน 1 ชุด และ เก้าอี้แถวเหล็กดราก้อน 4 ที่นั่ง สีฟ้า จำนวน 20 ชุด ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ คุณวิเชียร เอกวานนท์ คุณชิตชัย เอกวานนท์และครอบครัว ที่มอบน้ำดื่ม มามอบให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ คุณวิลาวัณย์ ตั้งวัธนวิบูลย์ ที่มอบน้ำยาล้างจาน จำนวน 5 แกลลอน ให้แกโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบขอบคุณ คุณ เรวรัตน์ เอกวานนท์และครอบครัว ที่มอบพัดลม 5 ตัว กับสปอนเซอร์ 5 ลัง ให้แก่โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นท์ พีทีวาย จำกัด ที่มอบ ผลิตภัณฑ์วิตามินดี ธรรมชาติขนาด 5000 IU จำนวน 2,000 กล่อง (NATD 5000 IU 1 กล่อง บรรจุ 30 เม็ด)

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ คุณวิเชียร เอกวานนท์ ตุณชิตชัย เอกวานนท์ และครอบครัว ที่ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) ได้จัดกิจกรรมแจกบริการอาหารว่างให้แก่ผู้ป่วยที่รอพบแพทย์และมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อมอบกำลงใจให้แก่ผู้ป่วยที่รอเข้ารับบริการรักษา และส่งมอบกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์