ข่าวสารการรับบริจาค

ทางโรงพยาบาลบางใหญ่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐของวุฒิสภา นำโดย 1. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ 2. พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานที่ปรึกษา 3. นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม กรรมาธิการ 4. คุณหญิงพรทิพย์

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ สิงห์อาสา ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 100 เเพ็ค ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ อาจารย์หมี ประวิทย์ Mee Pravit และคณะญาติธรรม ที่ห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 160กล่อง ร่วมกับเจ้าของร้านสนับสนุนเพิ่มอีก 5กล่อง

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ เซ็นทรัลเวสเกต ร่วมสนับสนุน อาหาร+เครื่องดื่ม 20 รายการ

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ คุณอนุรักษ์ ใจรักษ์ ร่วมสนับสนุน ข้าวไก่ทอด 200 กล่อง

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ กลุ่มสเปอร์ไทยแลนด์ ร่วมสนับสนุน ชุด PPE 50 ชุด

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ เซ็นทรัลเวสเกต ร่วมสนับสนุน อาหาร ขนม 17 รายการ

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ คุณอ้น ตัวแทนร้านปังเว้ย..เฮ้ย!!นำส่งความหวานและกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบางใหญ่ในสถานการณ์โควิด-19

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ คุณอารี ธรรมชูเชาวรัตน์ บ.เก่งเจริญบางใหญ่ คุณณัฐวิมล-ชลัฐธร วิสุทธากุล และคณะ บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิด HF ราคา 250,000บาท ไว้ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด ในโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ ครอบครัวรักศรี & แก้วไกรกล่ำและเพื่อนๆ ร่วมสนับสนุน ชุดPPE 100ชุด อาหารกลางวัน 180 ชุด

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ ประปามหาสวัสดิ์ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ บจก.สยามศิริชัยอินดัสตรี้ ร่วมบริจาค Faceshield จำนวน 100 ชุดให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ บริษัท ซี.เค.เอ็ม เมทเทิล จำกัด ร่วมสนับสนุน ข้าว

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ พระครูธรรมธรสงบ กิตติญาโณ(เจ้าอาวาสวัดตะเคียน) บริจาคกระดาษทิชชูจำนวน 9,600 ม้วน เป็นจำนวนเงิน 25,600 บาท

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ คุณนิธินันท์ สีจำปี-คุณบัณฑิต เวศย์อุฬาร , คุณภัฎมณฑ์ สีจำปี , คุณวาสนา คลังสี , คุณมานิตา สิทธากุลและครอบครัว ร่วมสนับสนุน ก๋วยเตี๋ยว 160 ชุด

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ เจ๊ตุ๊กอัมพวา ร่วมสนับสนุน ส้มโอจำนวน 80 กล่อง

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบพระคุณ บริษัท มิตซู เอส.พี.กรุ๊ป บางใหญ่ ร่วมบริจาค ผัดหมี่ 50 กล่อง ข้าวแกงไตปลา ไข่ต้ม 20 กล่อง น้ำส้ม น้ำผึ้งมะนาว 75 ขวด ให้โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบพระคุณ คุณวิสิษฐ์ศักดิ์ ยิ้มสุข และ คุณทรัพย์ (สวิง) บัวเล็ก ร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาทให้โรงพยาบาลบางใหญ่เพื่อใช้จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุลและคณะฯ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ ท่านสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมรองฯนางอโรชา นันทมนตรี และผู้บริหารของบริษัทคูโบต้า มอบเครื่องช่วยหายใจ High flow จำนวน 2เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด โดยมีนพ.ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ บริษัท เเอเรีย 89 เบดดิ้ง ร่วมสนับสนุนที่นอน 3 หลัง