ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ ครอบครัวนุชทรัพย์ ญาติพี่น้องและเพื่อนๆได้ทำบะหมี่หมูแดงและกล้วยบวชชีมาบริจาคให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางใหญ่ จำนวน 300 กล่อง

ข่าวสารการรับบริจาค

บริจาคอาหารเเละขนมให้กำลังใจสิงหาคม 2564

ข่าวสารการรับบริจาค

การสนับสนุนอาหารเป็นกำลังใจ ปลายเดือนกรกฎาคม

ข่าวสารการรับบริจาค

รับมอบสิ่งสนับสนุน อาหาร เครื่องดื่มและกำลังใจจาก คุณนิลุบล มหาทรัพย์สกุล ผู้อำนวยการออมสินเขตนนทบุรี 2และคณะ เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบางใหญ่ ในสถานการณ์โควิด

ข่าวสารการรับบริจาค

โรงสีไฟเจียเม้ง (ข้าวหงษ์ทอง) นำข้าวสารถุงละ1กิโลจำนวน100ถุงมาแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพร้อมน้ำดื่มสนับสนุนให้กับผู้ป่วยหอ cohort

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ โรงสีไฟเจียเม้ง (ข้าวหงษ์ทอง) นำข้าวสารถุงละ1กิโลจำนวน100ถุงมาแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพร้อมน้ำดื่มสนับสนุนให้กับผู้ป่วยหอ cohort

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ พล.ต.ต.มนธน ทิพย์จันทร์ พร้อมคุณตุ๊กภรรยา และคุณเอ๋นำชุด PPE มาสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิดจำนวน 100ชุด ในนามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ กลุ่มเพื่อนรักแม่ บริจาคเครื่อง HF 1 เครื่องและชุดPPE

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ ท่านประถมการ อ่วมอ่อง นายกเทศบาลบ้านบางม่วงบริจาคพัดลมตั้งพื้น 22เครื่อง

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ สมาคมสำนักงานบัญชีไทยร่วมบริจาคเครื่อง HF 1เครื่องและ PAPR 3 ชุด

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ ชุมชนวัดท่าบันเทิงธรรมและสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา172 ร่วมบริจาคเครื่องHF 1เครื่อง และ PAPR 2ชุด

ข่าวสารการรับบริจาค

รับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดเครื่องย้ายได้ สำหรับใช้ในผู้ป่วยโควิดที่on ET tube ขอบพระคุณครอบครัว รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร ที่บริจาคให้โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบพระคุณตัวแทนจาก บ.ทิสโก้ :TISCO ที่มาให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด โดยนำน้ำดื่มจำนวน 80pcs.มาให้

ข่าวสารการรับบริจาค

ต้อนรับท่านนายกเทศบาลบางใหญ่ท่านสามารถ และคุณปรีชา อารยรุ่งโรจน์ที่นำครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดส่วนสูง น้ำหนัก BMIพร้อมวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน มาสนับสนุนการบริการให้กับผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยนอก ในนามโรงพยาบาลบางใหญ่ขอบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ข่าวสารการรับบริจาค

มีผู้มาให้กำลังเจ้าหน้าที่จากผู้ประกอบการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนนทบุรี

ข่าวสารการรับบริจาค

น้ำใจในรูปแบบอาหารหลั่งไหลให้ทีมงานโรงพยาบาล

ข่าวสารการรับบริจาค

บ ศิรินทิพย์ อินเตอร์เเพค บริจาคเครื่องให้อากาศสมอ๊อกซิเจนอัตราการไหลสูง

ข่าวสารการรับบริจาค

คุณวรวุฒิ คุณศุภรัตน์ สุขศรีการ เเละคณะบริจาคเครื่องช่วยหายใจ

ข่าวสารการรับบริจาค

นายอำเภอวิทยา เเละกิ่งกาชาดอำเภอ

ข่าวสารการรับบริจาค

อิซุซูสยามซิตี้บริจาค PPE 200 ชุดพร้อมเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง