1
1
ผลดารตรวจ PCR

2
2
ITA 2567 (EB 1-10)

ITA 2567 (EB 1-12) โรงพยาบาลบางใหญ่

3
3
ITA 2567 (EB 11-23)

4
4
ITA 2566 (EB 8-15)

ITA 2566 (EB 8-15) โรงพยาบาลบางใหญ่

5
5
ITA 2566 (EB 1-7)

ITA 2566 (EB 1-7) โรงพยาบาลบางใหญ่

6
6
ITA 2566 (EB 16-22)

ITA 2566 (EB 16-22) โรงพยาบาลบางใหญ่

7
7
Download

รายการกลุ่มข้อมูลเอกสารดาวน์โหลด

8
8
คู่มือการใช้งานติดตั้งโปรแกรมและอื่นๆ

คู่มือการใช้งานติดตั้งโปรแกรมและอื่น ๆ โรงพยาบาลบางใหญ่

9
9
ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม โรงพยาบาลบางใหญ่

10
10
ตารางแสดงการจองห้องประชุม

ตารางแสดงการจองห้องประชุม โรงพยาบาลบางใหญ่

11
11
HOSxP

HOSxP โรงพยาบาลบางใหญ่

12
12
ประกาศกระทรวง/โรงพยาบาล

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

13
13
Annual Report 2018

รายการข้อมูล Annual Report 2018

14
14
แผนยุทธศาสตร์

รายการข้อมูลแผนยุทธศาสตร์

15
15
Hospital Accreditation

รายการข้อมูล Hospital Accreditation