กลุ่มงานภายใน โรงพยาบาลบางใหญ่

งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

เวลาทำการ (ในเวลาราชการ)

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

เวลาทำการ (นอกเวลาราชการ)

วันจันทร์, พุธ ,พฤหัสฯ เวลา 16.30 น.- 20.30 น. / เสาร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

เบอร์โทร

062-692-9594

ขอบเขตการรักษา

คลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีบริการดังต่อไปนี้
- นวดเพื่อการรักษาโรค/อาการและนวดฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์/อัมพาต
- ดูแลมารดาหลังคลอด
- อบไอน้ำสมุนไพร
- ประคบสมุนไพร
- การพอกเข่า (รักษาโรคข้อเข่าเสื่อม)
- คลินิกกัญชา
- ฝังเข็ม/ครอบแก้ว/กดจุด

ภาพบรรยากาศ

งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางใหญ่

ผู้ให้บริการงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางใหญ่

พท.ป. ชรินทร์ทิพย์ ศุภเมธีวรกุล
- ปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายการไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลบางใหญ่