กลุ่มงานภายใน โรงพยาบาลบางใหญ่

ห้องปฏิบัติการแผนกตรวจวิเคราะห์