กลุ่มงานภายใน โรงพยาบาลบางใหญ่

ห้องปฏิบัติการแผนกตรวจวิเคราะห์

เวลาทำการ (ในเวลาราชการ)

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น

เวลาทำการ (นอกเวลาราชการ)

จันทร์-ศุกร์ 16.30-20.30 น

เบอร์โทร

02-403-3359 ต่อ 110

อีเมล์

labbangyai@gmail.com