กลุ่มงานภายใน โรงพยาบาลบางใหญ่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์

เวลาทำการ (ในเวลาราชการ)

08:30-16:30

เวลาทำการ (นอกเวลาราชการ)

-

เบอร์โทร

02-403-3350-5 ต่อ 139

อีเมล์

it@bangyaihospital.go.th

ผู้ให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบางใหญ่

Mr.Sakchai Pecthbua
Computer Technical Officer, Practitioner Level
Miss.Pitchanan chungkhao
Computer Technical Officer

รายการไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบางใหญ่