ขอบพระคุณ เซ็นทรัลเวสเกต ร่วมสนับสนุน อาหาร+เครื่องดื่ม 20 รายการ