ขอบพระคุณ อาจารย์หมี ประวิทย์ Mee Pravit และคณะญาติธรรม ที่ห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 160กล่อง ร่วมกับเจ้าของร้านสนับสนุนเพิ่มอีก 5กล่อง