ขอบพระคุณ สิงห์อาสา ร่วมบริจาคน้ำดื่ม 100 เเพ็ค ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่