อิซุซูสยามซิตี้บริจาค PPE 200 ชุดพร้อมเครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง