บ ศิรินทิพย์ อินเตอร์เเพค บริจาคเครื่องให้อากาศสมอ๊อกซิเจนอัตราการไหลสูง