มีผู้มาให้กำลังเจ้าหน้าที่จากผู้ประกอบการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดนนทบุรี