ต้อนรับท่านนายกเทศบาลบางใหญ่ท่านสามารถ และคุณปรีชา อารยรุ่งโรจน์ที่นำครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องวัดส่วนสูง น้ำหนัก BMIพร้อมวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน มาสนับสนุนการบริการให้กับผู้ป่วยในแผนกผู้ป่วยนอก ในนามโรงพยาบาลบางใหญ่ขอบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้