ขอขอบพระคุณตัวแทนจาก บ.ทิสโก้ :TISCO ที่มาให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด โดยนำน้ำดื่มจำนวน 80pcs.มาให้