รับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดเครื่องย้ายได้ สำหรับใช้ในผู้ป่วยโควิดที่on ET tube ขอบพระคุณครอบครัว รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร ที่บริจาคให้โรงพยาบาลบางใหญ่