ขอบพระคุณ ชุมชนวัดท่าบันเทิงธรรมและสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา172 ร่วมบริจาคเครื่องHF 1เครื่อง และ PAPR 2ชุด