ขอบพระคุณ ท่านประถมการ อ่วมอ่อง นายกเทศบาลบ้านบางม่วงบริจาคพัดลมตั้งพื้น 22เครื่อง