โรงพยาบาลบางใหญ่ เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับบุคคลทั่วไป (AstraZeneca,Pfizer) และ เด็กอายุ 5-11 ปี (Pfizer ฝาส้ม) รับจำนวนจำกัด วันละ 300 คน

ฉีดวัคซีนโควิด 19 

????ประชาชนทั่วไป (AstraZeneca,Pfizer) ทุกเข็ม

     เด็กอายุ 5-11 ปี (Pfizer ฝาสีส้ม) ทุกเข็ม

????วันที่ 5,19 และ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-11.30 น.