ขอขอบคุณ นายโอภาส ตั้งวัธนวิบูลย์ ที่บริจาคน้ำยาล้างจาน 6 ถัง น้ำยาล้างห้องน้ำ 1 ถัง ถงละ 20 ลิตร