ขอบขอบคุณ คุณ เรวรัตน์ เอกวานนท์และครอบครัว ที่มอบพัดลม 5 ตัว กับสปอนเซอร์ 5 ลัง ให้แก่โรงพยาบาลบางใหญ่