สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแจกันดอกไม้มอบให้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และให้หายป่วยโดยเร็ว

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พระราชทานแจกันดอกไม้มอบให้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และให้หายป่วยโดยเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่ กองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง  โดยนางทัศอันน์  เครือขวัญ  
รองหัวหน้าแผนกและ
รรก.หัวหน้าฝ่ายธุรการแผนกตำรวจวัง พ.อัมพรสถาน   เป็นผู้เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน  มอบให้นายแพทย์ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล รับมอบ เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2565  
ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางใหญ่