ขอขอบคุณ คุณวิลาวัณย์ ตั้งวัธนวิบูลย์ ที่มอบน้ำยาล้างจาน จำนวน 5 แกลลอน ให้แกโรงพยาบาลบางใหญ่