ประกาศย้ายคลินิกทันตกรรม

เพื่อขยายการให้บริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 คลินิกทันตกรรมรพ.บางใหญ่ จะย้ายที่ทำการไปที่ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 

ในการนี้ ทางโรงพยาบาลจึงขอปิดทำการคลินิกทันตกรรมและงดรับผู้ป่วยทันตกรรมที่ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 เพื่อทำการขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และเตรียมความพร้อมสำหรับคลินิกทันตกรรมใหม่ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้