ขอขอบคุณ นายอธิรัตน์ หาญพงศ์พันธุ์ ครอบครัวและญาติมิตร ที่ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ Olive ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่