ขอบคุณ บริษัท นัดพบบางใหญ่ จำกัดที่มอบ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ TOITU รุ่น FD-491 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท เครื่องควบคุมการให้สายละลายทางหลอดฉีดยา MEDCAPTAIN จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 48,000 บาท เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนใ