ขอขอบคุณ คุณวิเชียร เอกวานนท์ คุณชิตชัย เอกวานนท์และครอบครัว ที่มอบน้ำดื่มและคาราบาว จำนวน 60 แพค มามอบให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่