ขอบขอบคุณ คุณวัน ขำน้อย มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับโรงพาบาลบางใหญ่ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้