ช่วงเช้าของวันนี้ ร่วมกับท่านผู้อำนวยการ รพ. นพ.สรภัญ ส่งเสริมพงษ์ รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ในโครงการ เปรมประชาปันน้ำใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 19 จากคณะผู้บริหาร รร. เด็กนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มูลค่า 271,200 บาท