ขอขอบคุณ วัดวัดราษฎร์ประคองธรรม บริจาครถเข็นนั่งให้กับโรงพยาบาลบาลบางใหญ่ จำนวน 10 คัน