โรงพยาบาลบางใหญ่ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ จัด่โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าอยู่