1 ตุลาคม 2561 ชาวโรงพยาบาลบางใหญ่ ร่วมมือ ร่วมใจ กำจัดขยะ พัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม 5 ส.