ประกาศโรงพยาบาลบางใหญ่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 และความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ขอความร่วมมือ งดเยี่ยม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้น