ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ที่ได้จัดกิจกรรม "เปรมประชาวัฒนาร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน" และได้มอบ รถเคลื่อย้ายผู้ป่วยแบบปรับระดับด้วยมือหมุน รุ่น OM198 จำนวน 1 ชุด และ เก้าอี้แถวเหล็กดราก้อน 4 ที่นั่ง สีฟ้า จำนวน 20 ชุด ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ คุณวิเชียร เอกวานนท์ คุณชิตชัย เอกวานนท์และครอบครัว ที่มอบน้ำดื่ม มามอบให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ คุณวิลาวัณย์ ตั้งวัธนวิบูลย์ ที่มอบน้ำยาล้างจาน จำนวน 5 แกลลอน ให้แกโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบขอบคุณ คุณ เรวรัตน์ เอกวานนท์และครอบครัว ที่มอบพัดลม 5 ตัว กับสปอนเซอร์ 5 ลัง ให้แก่โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นท์ พีทีวาย จำกัด ที่มอบ ผลิตภัณฑ์วิตามินดี ธรรมชาติขนาด 5000 IU จำนวน 2,000 กล่อง (NATD 5000 IU 1 กล่อง บรรจุ 30 เม็ด)

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ คุณวิเชียร เอกวานนท์ ตุณชิตชัย เอกวานนท์ และครอบครัว ที่ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) ได้จัดกิจกรรมแจกบริการอาหารว่างให้แก่ผู้ป่วยที่รอพบแพทย์และมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อมอบกำลงใจให้แก่ผู้ป่วยที่รอเข้ารับบริการรักษา และส่งมอบกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ นายโอภาส ตั้งวัธนวิบูลย์ ที่บริจาคน้ำยาล้างจาน 6 ถัง น้ำยาล้างห้องน้ำ 1 ถัง ถงละ 20 ลิตร

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณบริษัทโรตารี่ ที่ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

บริษัท นัดพบบางใหญ่ จำกัด และ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด มอบเงินเพื่อใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัยโควิด จำนวนรวมมูลค่า 290,000 บาท

ข่าวสารการรับบริจาค

รับมอบสิ่งสนับสนุน อาหาร เครื่องดื่มและกำลังใจจาก คุณนิลุบล มหาทรัพย์สกุล ผู้อำนวยการออมสินเขตนนทบุรี 2และคณะ เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบางใหญ่ ในสถานการณ์โควิด

ข่าวสารการรับบริจาค

โรงสีไฟเจียเม้ง (ข้าวหงษ์ทอง) นำข้าวสารถุงละ1กิโลจำนวน100ถุงมาแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพร้อมน้ำดื่มสนับสนุนให้กับผู้ป่วยหอ cohort

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ โรงสีไฟเจียเม้ง (ข้าวหงษ์ทอง) นำข้าวสารถุงละ1กิโลจำนวน100ถุงมาแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการพร้อมน้ำดื่มสนับสนุนให้กับผู้ป่วยหอ cohort

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ พล.ต.ต.มนธน ทิพย์จันทร์ พร้อมคุณตุ๊กภรรยา และคุณเอ๋นำชุด PPE มาสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิดจำนวน 100ชุด ในนามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ กลุ่มเพื่อนรักแม่ บริจาคเครื่อง HF 1 เครื่องและชุดPPE

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ ท่านประถมการ อ่วมอ่อง นายกเทศบาลบ้านบางม่วงบริจาคพัดลมตั้งพื้น 22เครื่อง

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ สมาคมสำนักงานบัญชีไทยร่วมบริจาคเครื่อง HF 1เครื่องและ PAPR 3 ชุด

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ ชุมชนวัดท่าบันเทิงธรรมและสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา172 ร่วมบริจาคเครื่องHF 1เครื่อง และ PAPR 2ชุด

ข่าวสารการรับบริจาค

รับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดเครื่องย้ายได้ สำหรับใช้ในผู้ป่วยโควิดที่on ET tube ขอบพระคุณครอบครัว รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร ที่บริจาคให้โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบพระคุณตัวแทนจาก บ.ทิสโก้ :TISCO ที่มาให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด โดยนำน้ำดื่มจำนวน 80pcs.มาให้