ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ Ross Harold Pryke คุณสมศรี มงคลวิเศษกิจ และคุณสุณี ลอยเลิศฤทธิ์ ที่มอบเครื่องวัดความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบอัตโนมัติ และเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมล้อเลื่อน ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ คุณวิเชียร เอกวานนท์ คุณชิตชัย เอกวานนท์และครอบครัว ที่มอบน้ำดื่มและคาราบาว จำนวน 60 แพค มามอบให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบคุณ บริษัท นัดพบบางใหญ่ จำกัดที่มอบ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ TOITU รุ่น FD-491 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 100,000 บาท เครื่องควบคุมการให้สายละลายทางหลอดฉีดยา MEDCAPTAIN จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 48,000 บาท เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนใ

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบคุณ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ที่มอบนาฬิกาจับเวลาขณะปั๊มหัวใจ แบบติดผนัง รุ่น CPR-TB3 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 36,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ในนามของโรงพยาบาลบางใหญ่ ขอขอบคุณ คุณมีชัย ทรัพย์รุ่งเรือง และ คุณสงวน - คุณสุวิมล จิระสิทธิกร ผู้มีอุปการะคุณได้บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ และ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา ให้แก่หอผู้ป่ว

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ นายอธิรัตน์ หาญพงศ์พันธุ์ ครอบครัวและญาติมิตร ที่ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจน ยี่ห้อ Olive ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ บริษัทโรตารี่ ที่ร่วมบริจาค เครื่องAUTO KERATO-REFRACTOMETER มูลค่า 450,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 กลุ่มงานทันตกรรมรับมอบงบประมาณสนับสนุนการปรับปรุงห้องทำฟันจากคณะสงฆ์อำเภอบางใหญ่และคณะวัดราษฎร์ประคองธรรม นำโดยพล.ต.ต.มนธน-ศจี ทิพย์จันทร์ เป็นจำนวนเงิน 225,000 บาท

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ วิทยาลัยนนทบุรี ที่มอบพัดลมจำนวน 13 ตัว ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ที่ได้จัดกิจกรรม "เปรมประชาวัฒนาร่วมปันน้ำใจสู่ชุมชน" และได้มอบ รถเคลื่อย้ายผู้ป่วยแบบปรับระดับด้วยมือหมุน รุ่น OM198 จำนวน 1 ชุด และ เก้าอี้แถวเหล็กดราก้อน 4 ที่นั่ง สีฟ้า จำนวน 20 ชุด ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ คุณวิเชียร เอกวานนท์ คุณชิตชัย เอกวานนท์และครอบครัว ที่มอบน้ำดื่ม มามอบให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ คุณวิลาวัณย์ ตั้งวัธนวิบูลย์ ที่มอบน้ำยาล้างจาน จำนวน 5 แกลลอน ให้แกโรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบขอบคุณ คุณ เรวรัตน์ เอกวานนท์และครอบครัว ที่มอบพัดลม 5 ตัว กับสปอนเซอร์ 5 ลัง ให้แก่โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นท์ พีทีวาย จำกัด ที่มอบ ผลิตภัณฑ์วิตามินดี ธรรมชาติขนาด 5000 IU จำนวน 2,000 กล่อง (NATD 5000 IU 1 กล่อง บรรจุ 30 เม็ด)

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณ คุณวิเชียร เอกวานนท์ ตุณชิตชัย เอกวานนท์ และครอบครัว ที่ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) ได้จัดกิจกรรมแจกบริการอาหารว่างให้แก่ผู้ป่วยที่รอพบแพทย์และมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อมอบกำลงใจให้แก่ผู้ป่วยที่รอเข้ารับบริการรักษา และส่งมอบกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอขอบคุณ นายโอภาส ตั้งวัธนวิบูลย์ ที่บริจาคน้ำยาล้างจาน 6 ถัง น้ำยาล้างห้องน้ำ 1 ถัง ถงละ 20 ลิตร

ข่าวสารการรับบริจาค

ขอบพระคุณบริษัทโรตารี่ ที่ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบางใหญ่

ข่าวสารการรับบริจาค

บริษัท นัดพบบางใหญ่ จำกัด และ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด มอบเงินเพื่อใช้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต้านภัยโควิด จำนวนรวมมูลค่า 290,000 บาท

ข่าวสารการรับบริจาค

รับมอบสิ่งสนับสนุน อาหาร เครื่องดื่มและกำลังใจจาก คุณนิลุบล มหาทรัพย์สกุล ผู้อำนวยการออมสินเขตนนทบุรี 2และคณะ เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลบางใหญ่ ในสถานการณ์โควิด